Změna sazby DPH

Stravovací služby byly od 1. prosince 2016 přeřazeny ze základní sazby daně 21 % do první snížené sazby daně 15 %. Tato úprava se netýká stravovacích služeb poskytovaných v souvislosti s výchovou a vzděláváním (§ 57), tedy stravování žáků ve školních jídelnách, které jsou podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. Dále se tato novela nevztahuje na stravovací služby poskytované v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (§ 58) a s poskytováním sociálních služeb (§ 59), které jsou podle zákona o dani z přidané hodnoty rovněž osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. V základní sazbě daně nadále zůstává podávání alkoholických nápojů (kód nomenklatury 2203 až 2208) a tabákových výrobků (kód nomenklatury kapitoly 24). V základní sazbě daně zůstává také dodání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a dalšího doplňkového sortimentu, které je stále jako doposud dodáním neboli prodejem zboží.