Standardní a zjednodušený režim evidence

Schéma procesu evidence tržeb ve standardním režimu

Zákazník si zaplatí vybrané zboží nebo vybranou službu

v

Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML (z počítače, tabletu, mobilu, registrační pokladny...) na server Finanční správy

v 

Server automaticky do dvou vteřin zašle potvrzení o přijetí zprávy s unikátním fiskálním kódem účtenky

v 

Podnikatel vytiskne zákazníkovi účtenku včetně unikátního fiskálního kódu

v 

Zákazník není povinen si účtenku převzít

Zda byla daná tržba skutečně evidována, si zákazník bude moci ověřit podle účtenky prostřednictvím webové aplikace Finanční správy (podle fiskálnho kódu na účtence). Pokud ovšem do dvou vteřin systém nevrátí potvrzení o přijetí zprávy, fiskální kód se na účtence neuvádí. Na účtence bude uveden pouze podpisový kód obchodníka/podnikatele.


Schéma procesu evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Zákazník si zaplatí vybrané zboží nebo vybranou službu

v 

Podnikatel zaeviduje tržbu na svém zařízení off-line

v 

Podnikatel vytiskne zákazníkovi účtenku bez unikátního fiskálního kódu

v 

Zákazník není povinen si účtenku převzít

v 

Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML (z počítače, tabletu, mobilu, registrační pokladny...) na server Finanční správy do pěti dnů od uskutečnění evidované tržby

Předpokladem pro evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu je předchozí povolení správce daně. Při prodeji zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob není povolení třeba (další okruh tržeb, u kterých je možné použít zjednodušený režim bez povolení, může v budoucnu upravit nařízení vlády). V ostatních případech musí podnikatel podat žádost správci daně, který o ní rozhodne do patnácti dnů. Důvodem pro použití zjednodušeného režimu je, že by jinak byla znemožněna nebo zásadně ztížena (zpomalena) činnost podnikatele.