Sleva na dani z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. prosince 2016 zavedla v § 35ba odst. 1 písm. h) jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob. Sleva má kompenzovat zvýšené náklady při zavádění evidence tržeb a je dále definována v novém § 35bc zákona o daních z příjmů. Jedná se o paušální slevu na dani ve výši 5 000 korun. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si slevu může uplatnit, pokud alespoň jednou reálně zaeviduje tržbu v témže roce, kdy mu povinnost evidence tržeb vznikla podle zákona o evidenci tržeb. Sleva na dani má charakter jednorázové náhrady, nelze ji proto opakovat ve více zdaňovacích obdobích. Vztahuje se jak na poplatníky, kteří již podnikají a kterým vznikne povinnost s účinností zákona o evidenci tržeb, tak i na poplatníky, kteří začnou podnikat v následujících letech.

Sleva na dani pro poplatníky evidující tržby se uplatňuje v pořadí za ostatními slevami uvedenými v § 35ba (základní sleva na poplatníka, sleva na manžela/manželku, základní či rozšířená sleva na invaliditu, sleva na držitele průkazu ZTP, sleva na studenta, sleva za umístění dítěte), avšak před daňovým zvýhodněním na vyživované dítě.