Kdo a od kdy musí tržby evidovat

Od 1. prosince 2016 se evidence tržeb týká segmentu ubytování, stravování a pohostinství (v klasifikaci činností CZ-NACE jde o skupinu 55 a 56). Upozorňujeme v této souvislosti, že Finanční správa vydala stanovisko, ve kterém rozděluje stravovací služby na takové, které jsou poskytovány v "kamenné" provozovně a na takové, u kterých zákazník konzumuje zakoupené jídlo a pití mimo tuto provozovnu. Pro tyto dva rozdílné případy platí rozdílné termíny povinnosti evidence tržeb! Podrobnosti naleznete v našem aktualizačním servisu, který si můžete bezplatně objednat. 

Od 1. března 2017 se povinnost rozšířila na maloobchody a velkoobchody (CZ-NACE skupina 45, 46 a 47), včetně internetových obchodů.

Třetí fáze od 1. března 2018, do které se měli zapojit podnikatelé provozující ostatní činnosti - například svobodná povolání, doprava, zemědělství (s výjimkou oborů, které jsou zařazeny do čtvrté fáze), byla zrušena nálezem Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.

Nálezem Ústavního soudu č. 8/2018 Sb. byla zároveň zrušena i čtvrtá fáze od 1. června 2018, kdy měla povinnost evidence dopadnout na vybraná řemesla a výrobní činnosti, která měla výjimku ve třetí fázi - na výrobu textilií, výrobu oděvů, výrobu usní a souvisejících výrobků, zpracování dřeva, výrobu dřevěných, korkových, proutěných, slaměných výrobků a nábytku, výrobu papíru a výrobků z papíru, výrobu mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků, výrobu pryžových a plastových výrobků, výrobu ostatních nekovových minerálních výrobků, výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení), ostatní zpracovatelský průmysl, opravy a instalace strojů a zařízení, specializované stavební činnosti, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a poskytování ostatních osobních služeb (obory spadající pod kód klasifikace CZ-NACE skupina 13 - 17, 20.4, 22, 23, 25, 31 - 33, 43, 95, 96). Povinnost evidence tržeb se vztahuje na podnikající právnické a fyzické osoby (s drobnými výjimkami uvedenými dále). Z principu se povinnost nevztahuje na nahodilé a ojedinělé příjmy a na ty podnikatele, kteří nemají tržby v hotovosti a pouze vystavují faktury, které jejich odběratelé platí převodem na účet.

Registrace k dani z přidané hodnoty a ani výše obratu o zařazení do evidence tržeb nerozhodují. I nejmenší živnostníci, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají malý obrat, jsou povinni elektronicky evidovat tržby. Subjektem, k němuž se vztahují povinnosti podle zákona o evidenci tržeb, je poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Předmětem evidence tržeb jsou pak evidované tržby poplatníka. Evidovanou tržbou je ale u poplatníka daně z příjmů vždy pouze příjem, který není ojedinělým příjmem. Ani výše obratu, jak ji zná například zákon o dani z přidané hodnoty, není tedy pro zařazení do evidence tržeb rozhodující.