Evidovaná tržba

Evidovanou tržbou je každá platba, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím

a) hotovosti (mince a bankovky, české i zahraniční),

b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky při platbě kartou),

c) šeku, směnky, nebo

d) jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení (např. stravenky, poukazy, bitcoiny apod.)

Musí se však jednat současně o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob.

Ojedinělý příjem

Ojedinělý příjem nepodléhá evidenci tržeb. Evidovanou tržbou je:

- u poplatníka daně z příjmů fyzických osob pouze platba, která je příjmem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, pokud se nejedná o příjem, který není předmětem daně z příjmů, nebo je z hlediska přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně;

- u poplatníka daně z příjmů právnických osob pouze platba, která je příjmem z činnosti, která je podnikáním, pokud se nejedná o příjem, který není předmětem daně z příjmů nebo je z hlediska přijímaných tržeb ojedinělý nebo podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, případně podléhá dani ze samostatného základu daně.

Při občasném přivýdělku, který nemá povahu podnikání, nebude prodejce evidenci tržeb podléhat. Pokud ale někdo tímto způsobem podniká, byť nepravidelně, pak se evidence tržeb vztahuje i na něj. Fyzické osoby musí tyto situace rozlišovat již nyní z titulu zákona o daních z příjmů, ale pokud si podnikatel nebude jistý, místně příslušný finanční úřad je povinen na základě žádosti konkrétní situaci posoudit formou závazného posouzení.

E-shopy

Režimu evidence tržeb budou podléhat i e-shopy či jiné formy zásilkového prodeje, pokud přijímají zákonem definované formy tržeb - hotovost, platební karty či jiná obdobná platidla. Může tedy jít i o prodej zboží doručovaného prostřednictvím kurýrní služby, je-li hrazeno na místě v hotovosti či platební kartou, případně přes platební bránu na webu obchodníka. Pokud zákazník zaplatí e-shopu bankovním převodem, tržba evidenci nepodléhá.

Prodejní automaty

Standardnímu režimu evidence tržeb nepodléhá prodej zboží nebo služeb v samostatných prodejních automatech (tedy automatech nepřipojených k síti a nevybavených tiskárnou). Jde o jednu z výjimek, kterými zákon zohledňuje specifické podmínky podnikání, které evidenci ve stávající podobě technicky neumožňují. Netýká se to však automatů typu samoobslužných pokladen v supermarketech.

Příležitostný prodej na jarmarcích, trzích a slavnostech

Provozování prodeje na stáncích, je-li soustavným podnikáním za účelem dosažení zisku v oblasti občerstvení nebo maloobchodu, spadá do režimu zákona o evidenci tržeb a nemá výjimku například z toho titulu, že se často mění místa prodeje. To se týká například i pouťových atrakcí, ambulantního prodeje občerstvení třeba na trzích nebo slavnostech, půjčování sportovních potřeb u sjezdovek nebo na cyklostezkách apod. Je pravděpodobné, že v tomto případě postačí menšímu podnikateli tablet s připojením na internet s přenosnou bezdrátovou tiskárnou nebo malé kompaktní zařízení. Naopak při očekávání velkého počtu prodaných položek (typicky pivo nebo klobásy na velkém hudebním festivalu) bude třeba obsluhu vybavit odolným profesionálním zařízením.